მოიძებნა 3 ჩანაწერი


გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ კორუფციის რისკების შეფასების მეთოდოლოგია შეიმუშავა

გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ კორუფციის რისკების შეფასების მეთოდოლოგია შეიმუშავა.

მეთოდოლოგიის მიზანია, ხელი შეუწყოს გორის მერიას.

რა არის ჰეტეროქრომია?

ჰეტეროქრომია თვალის ფერადი გარსის სხვადასხვა უბნების არაერთგვაროვანი შეფერილობაა. მას მელანინის სიჭარბით ან ნაკლებობით ხსნიან..

)