პანდემიის გამო საბჭოთა ბელადის იუბილე გორში ვიწრო წრეში აღნიშნეს)