გორის მერიაში სტუდენტებმა განაცხადები 21 ოქტომბრამდე უნდა წარადგინონ)