გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ ორ საშტატო ერთეულზე ღია კონკურსი გამოაცხადაგორის მუნიციპალიტეტის მერიამ ორ საშტატო ერთეულზე ღია კონკურსი გამოაცხადა:

1. ეკონომიკის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების განყოფილების ხელმძღვანელი.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64948

2. სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

დეტალური ინფორმაცია შგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64950

განცხადებების https://www.hr.gov.ge/ - ზე ატვირთის ბოლო ვადაა 26.06.2021


)