როგორ მიმდინარეობს გორის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაცია)