გორის მერიის ბავშვთა დაცვისა დაა მხარდაჭერის განყოფილებას ათმა პირმა მიმართა)