როგორია შობადობის მაჩვენებელი გორის დედათა და ბავშვთა ცენტრში)