მოიძებნა 4 ჩანაწერი


გადაადგილებასთან დაკავშირებით მოქმედი შეზღუდვა არჩევნებისთვის მოიხსნა

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში.

)