მოიძებნა 7 ჩანაწერი


ლაბორატორიული კვლევის პირველადი მონაცემები გორის სასმელ წყალთან დაკავშირებით

ქალაქ გორში, წყალმომარაგების კომპანიის ლაბორატორიის მიერ შემოწმებული პირველადი მონაცემებით, ორგანულეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლებით, სასმელი.

)