ახალგაზრდა დედას და მის მცირეწლოვან შვილს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ)