გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 56 სკოლა და 13 ბაღი შენობაში მუშაობას წყვეტს)