გორის სამხედრო ჰოსპიტალში თენგიზ ცერცვაძე იმყოფებოდა)