რა გამოწვევის წინაშე დააყენა კორონავირუსმა გორში მცხოვრები შშმ პირები და რა სურვილები აქვთ მათ)