გორის მუნიციპალიტეტისმერია დიალიზის დიაგნოზის მქონე პირებს ყოველწლიურად ერთჯერადად 500ლარით ეხმარება


მერიის პროგრამა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბენეფიციარებზეა გათვლილი.

მუნიციპალიტეტის მერია დიალიზის დიაგნოზის მქონე პირებს ყოველწლიურად ერთჯერადად 500ლარით ეხმარება.


)