7 ვიზიტორი ერთ თვეში - ვითარება გორის მუნიციპალიტეტში)